Orkestersamråd

Bestyrelsesformand:
Pia Bech Mathiesen

Sønderborg Kommunalbestyrelse:
Hans Kristian Steensgaard Jessen

Sydslesvigsk Forening:

Aase Pejtersen

Kolding Kommunalbestyrelse:
Inger Dall

Tønder Kommunalbestyrelse:
Peter Langberg

Haderslev Kommunalbestyrelse:
Maria Damgaard

Aabenraa Kommunalbestyrelse:
Nis-Edwin List-Petersen

Regionsrådet for Syddanmark:
Jens Møller

2 medarbejdere i Sønderjyllands Symfoniorkester:
NN

2 medlemmer af Sønderjyllands Symfoniorkesters Venner: 
Ingeborg Dahlmann, Eva Bøtker

Fonden Sønderborg Koncertsals bestyrelse: 
John Frederiksen

Bund Deutscher Nordschleswiger:
Marion Petersen

Filharmonisk Kor:

Steen Nielsen

Koncertområdets øvrige kor:
NN

De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler samt Kolding Musikskole:
Edna Rasmussen

Musikkonservatorierne i Danmark:
Rektor Axel Momme

De konservatoriestuderendes Landsråd: 
NN

De Sønderjyske Teaterforeninger:
Palle Guldbrandsen

Amatørmusiklivet i orkestrets koncertområde:
Ole Livbjerg Klitgaard

Musiklærere fra koncertområdets grundskoler:
Bodil Gormsen

Musiklærere fra koncertområdets gymnasier:
Thomas Nielsson

Danfoss A/S: 
Ole Møller-Jensen

Kultur i Syd:
Jens Schmidt

Børnerådet: 
NN

Ungdomsuddannelser:
NN